• 1849

  СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

 • 597

  ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

 • 1134

  ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА МИНЕРАЛНО КАМЕННО БРАШНО

 • 1257

  ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ

 • 1269

  УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

 • 1847

  СЕЗОННО (ЛЯТНО И ЗИМНО) ПОДДЪРЖАНЕ

 • 1848

  ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА БИТУМНА ЕМУЛСИЯ

 • 1922

  ШЕШЯ

ПЪТИЩА ПЛОВДИВ

Пътища Пловдив АД е българска компания, създадена през 1993 г.

Дружеството е специализирано в изграждането на инфраструктурни обекти.

В периода 2014-2015 г. компанията е изпълнила проекти за строителство и рехабилитация на над 70 км магистрален път, 50 км пътища от републиканската пътна мрежа и над 100 км рехабилитация и ремонт на улична и общинска пътна мрежа.