• 1849

  СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

 • 2138

  СЕЗОННО (ЛЯТНО И ЗИМНО) ПОДДЪРЖАНЕ

 • 2139

  УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

 • 2140

  ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА БИТУМНА ЕМУЛСИЯ

 • 2141

  ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ

 • 2142

  ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА МИНЕРАЛНО КАМЕННО БРАШНО

 • 2143

  ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

ПЪТИЩА ПЛОВДИВ

Пътища Пловдив АД е българска компания с над 50 годишна история.

Дружеството е специализирано в изграждането на инфраструктурни обекти.

В периода 2014-2015 г. компанията е изпълнила проекти за строителство и рехабилитация на над 70 км магистрален път, 100 км пътища от републиканската пътна мрежа и над 200 км рехабилитация и ремонт на улична и общинска пътна мрежа.