Пътища Пловдив е сред най-големите в сектор Строителство

Пътища Пловдив се издига с шест места в годишната класация в сектор Строителство на вестник Капитал – К 100 на най-големите български компании за 2015 г. и вече заема 6-а позиция, сравнено с 12-а за 2014 г.

В глобалната класация, в която са включени компании от всички сектори, Пътища Пловдив е на 112-о място.

Основен критерий в Капитал 100 е общият размер на приходите за 2015 г. В таблиците на класацията е включен и втори показател за дейността на фирмата през годината – нетен финансов резултат (т.е. след данъчно облагане). На базата на тази информация е изработена класацията на най-печелившите компании.

Пътища Пловдив завърши 2015 г. с над 190 млн лева приходи.

Данните в „Капитал 100“ са събрани от подадена от компаниите информация, от публични източници на информация, регулаторни органи, бази данни. Част от отчетите са взети и от Търговския регистър.