„Пътища Пловдив“ подпомага културни инициативи в Смолян

Пленерът по живопис – Смолян 2016 и отпечатването на изданието „Музеи и колекции. Доклади и съобщения от Национална научна конференция Смолян 2015“ са двете културни инициативи, които „Пътища Пловдив“ подпомага в началото на тази година в региона.

Партньорството с Регионалния исторически музей и Художествената галерия в областния център са част от корпоративната стратегия на компанията да съдейства за осъществяването на значими културни проекти в регионите, в които работи.