OHSAS 18001:2007

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Cert Za Akreditacia_Page_1СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ -ЛАБОРАТОРИЯ – АСФАЛТОВА БАЗА АСЕНОВГРАД

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“

УДОСТОВЕРЕНИЕ ПЪРВА ГРУПА

УДОСТОВЕРЕНИЕ ВТОРА ГРУПА

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕТВЪРТА ГРУПА

УДОСТОВЕРЕНИЕ ПЕТА ГРУПА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЗБP И ОКОЛНА СРЕДА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА (БДП)