OHSAS 18001:2007

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ ТСИ БЕЛАЩИЦА

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ МЕЛНИЦА ЗА МИНЕРАЛНО БРАШНО АСЕНОВГРАД

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ

Cert Za Akreditacia_Page_1СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ -ЛАБОРАТОРИЯ – АСФАЛТОВА БАЗА АСЕНОВГРАД

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЗБУТ И ОКОЛНА СРЕДА

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОЛИТИКА БДП

УДОСТОВЕРЕНИЕ ПЪРВА ГРУПА

УДОСТОВЕРЕНИЕ ВТОРА ГРУПА

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕТВЪРТА ГРУПА

УДОСТОВЕРЕНИЕ ПЕТА ГРУПА

ФИРМЕНА ПОЛИТИКА