ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

 

Фракции за асфалтобетон – 0/4; 0/5; 4/11.2, 5/15; 11.2/22.4, 15/25.
Фракции за бетон – 4/11.2, 5/30, 11.2/22.4.
Фракции за пътни основи – 0/40; 0/63.
Фракции за химическата промишленост – 50/100.
Фракции за насипи
Фракции за хидротехническото строителство – диги, насипи и др.

ТОПЛИ И СТУДЕНИ АСФАЛТОВИ СМЕСИ

 

ŸŸАС 11.2 изн А,ПмБ 45-80/65, преназначен за горен пласт на покритието-износващ за площи с тежко и много тежко движение;

АС 11,2 изн А, Б50/70, преназначен за горен пласт на покритие-износващ за площи с тежко и много тежко движение;

АС 11,2 изн А ,Б 50/70, преназначен за горен пласт на покритието-износващ пласт за площи със средно,леко и много леко движение;

АС 11,2 изн В,Б 50/70, преназначен за горен пласт на покритието-износващ пласт със средно,леко и много леко движение;

SMA 12.5 ПмБ 45-80/65, преназначен за горен пласт на покритие-износващ пласт за площи с тежко и много тежко движение;

АС 16бин Б 50/70, преназначен за долен пласт на покритието- биндер за площи с тежко и много тежко движение;

АС 16 бин ПмБ 25-55/55, преназначен за долен пласт на покритието-биндер за площи с тежко и много тежко движение;

АС 22,4 бин Б 50/70, преназначен за долен пласт на покритието-биндер за площи с тежко и много тежко движение;

АС22,4 бин ПмБ 25-55/55, преназначен за долен пласт на покритието-биндер за площи с тежко и много тежко движение;

АС 31.5 осн Ао,Б 50/70, преназначен за основен пласт,за площи с тежко и много тежко движение.

SMA 12.5 – за износващи пластове на пътища и други натоварени с движение площи за тежко и много тежко движение.

МИНЕРАЛНО КАМЕННО БРАШНО

 

Произведено от препарирана фракция

БИТУМНА ЕМУЛСИЯ