Кукленско шосе

Бул. „Кукленско шосе” е  важна транспортна артерия за град Пловдив, свързваща централната с южната част на града, както и намиращите се в близост населени места от Родопската яка.

Обхвата на рехабилитация на бул. „Кукленско шосе” в участъка от ул. „Даме Груев” до землищната граница на Община Пловдив  с Община Родопи е с дължина 3 км, обща цена за изпълнение е в размер 5 967 047,03 лв., финансиран изцяло от Община Пловдив. Срок за изпълние 90 дни.

Предвидено е изграждане на две нови спирки . С цел по – голяма безопасност на пешеходците е предвидено изграждане на нови пешеходни пътеки при пресичанията на булеварда с входове и улици, както и възстановяване на старите.