„Пътища Пловдив“ пусна в експлоатация реконструирания път до с. Винарово

На официална церемония с водосвет вчера беше открит официално новия път до с. Винарово.  Кметът на община Чирпан Кичка Петкова и изпълнителният директор на изпълнителя на обекта „Пътища Пловдив“ – Маргарита Попиванова, прерязаха лентата на изцяло ремонтираната отсечка с обща дължина 3 900 м.

Кметът на общината благодари за добре свършената работа в срок, въпреки неблагоприятното време в последните месеци. Тя подчерта и огромното значение на пътя за жителите на общината, които повече от 10 години са чакали този ремонт, за да имат нормална връзка с общинския център.

Общата стойност на обекта е 919 127  лв. без ДДС. Финансирането е от държавния бюджет по публичната инвестиционна програма Растеж и устойчивост на регионите.

В хода на изпълнение е стабилизирана пътната настилка, положен е нов асфалт, изграден е мост, пътни банкети и отводнителна система.

След 10 години чакане жителите на 3 чирпански села имат нов път