Пътища Пловдив стартира обучителна програма

От тази учебна година е факт обучителната програма на Пътища Пловдив, която има за цел да осигури адекватни условия за професионална ориентация и подготовка на ученици от специализираните техникуми.

Съвместна инициатива стартира с Професионалната гимназия по машиностроене в Пловдив. Всяка седмица учениците от най-горния клас имат възможност и посещават авто-ремонтната база компанията  в Пловдив и да се запознават с реалната работа на своите бъдещи колеги.

Децата, участващи в стажа, са ученици  в два профила – „Монтьор на транспортна техника“ за специалността Пътно строителна техника и „Монтьор на подемно-транспортна техника“ от специалността Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства.

Директорът на гимназията Кирил Саксанов коментира, че „Стажът върви добре, интересът  от страна на учениците е голям. На практика ние им осигуряваме реални практически занимания, които в нашата база не могат да се случат в обема и качеството, което Пътища Пловдив осигурява. Тук те виждат последно поколение машини, които се използват в реална строителна работа. Надявам се, че от следващата година ще разширим съвместната си програма и с учениците от 11 клас, за които този опит ще бъде безценен в процеса на професионалната им подготовка и ориентация“.

„За нас е от изключително значение, че стартираха тези практически занимания за учениците от 12 клас. Мисля, че това е един от подходите, който може да попълни дефицита на подготвени кадри в сектора, а и реално да ангажира и амбицира най-младите да се занимават професионално с тази работа след завършване на средното си образование. Когато имат възможност да работят и учат на най-съвременните машини, това вече им дава друга гледна точка и надявам се желание за реална работа по специалността“ – заяви Маргарита Попиванова, изпълнителен директор на Пътища Пловдив.