Строителството на Лот 3.1. на АМ Струма върви по план

Екипи на Пътища Пловдив участват активно в напредъка на строителните работи на отсечката на Лот 3.1. на АМ Струма, в участъка Благоевград-Крупник.
Участъкът е с дължина приблизително 13 км, предвижда се магистралното трасе да бъде с габарит А29 с две платна.

До този момент са изпълнение над 800 000 куб. м. изкопи и над 750 000 куб. м. насипи.
На трасето пряко са ангажирани над 450 човека и над 200 машини, от които над 100 тежка механизация.
Проектът включва строителството на 21 съоръжения, сред които:

8 бр. мостови съоръжения с обща дължина от около 850 м, сред тях най-високото е с височина от 38 м, а най-дългото – 260 м – моста на река Логодашка; 3 бр. надлези, 3 бр. подлези, 4 бр. селскостопански подлези и 3 пътни възли, сред които пътен възел Благоевград-юг, нов мост над р. Струма и на кръгово кръстовище на път Е79, както и нов пътен възел при Симитли.

Възложител на проекта е Агенция “Пътна инфраструктура”,  а изпълнител е консорциум ДЗЗД „АМ СТРУМА 3.1“, с водеща компания „Агромах“ ЕООД и партньори – „Пътища Пловдив“АД, „Хидрострой“АД, „Пътища Пловдив Груп“ ЕООД, „АБ“АД и „Алве Консулт“ ЕООД.

Дейностите по изграждане на Лот 3 от автомагистрала „Струма“ се финансират със средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 като приоритетен проект.

Проектът се реализира по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 със средства от Кохезионния фонд.