Лот 21 „Път IIІ-663 Чирпан – Симеоновград

Участък от км 34+600 до км 54+835.61 –  дължина 20.236 км, област Хасково. Обекта е завършен на 14.10.2019 г и представлява рехабилитация на път с обща дължина 20.236 км по Оперативна програма “ Региони в растеж“ .