Затваряме временно кръговото кръстовище на “Скобелева майка” в Пловдив.

Интервю с Маргарита Попиванова