Няма маловажен проект. Разликата е само в мащаба.

Интервю с Маргарита Попиванова, изпълнителен директор на „Пътища Пловдив“ АД