СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

В период 2014- 2015 г. „Пътища Пловдив“ участва в изграждането на над 30 км автомагистрали, 50 000м реконструкция и рехабилитация на пътища и 130 000м2 рехабилитация и ремонт на улична и общинска пътна мрежа на територията на България.

Дружеството разполага с няколко асфалтополагащи екипа, оборудвани с машини и техника за всички необходими дейности по рехабилитация и строителство на пътна инфраструктура оборудвани с GPS система за контрол и наблюдение.

На тяхно разположение са: Верижни и колесни асфалтополагачи, вибрационни еднобандажни и двубандажни валяци, пневматични и самоходни шиповидни валяци, фрези и фугорези за асфалт, къртачи и автогрейдери.

Компанията разполага с 3 асфалтови бази с производителност 390 тона/час и възможност за производство на всички видове топли и студени асфалтови смеси.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

Една от основните дейности на фирмата е добивът и производството на инертни материали. Производството е обезпечено от 2 трошачно-сортировъчни стационарни инсталации за преработка на инертен материал с капацитет 250 тона/час и с годишна производителност над 900 000 м3. Дружеството разполага и с 3 мобилни пресевни и трошачни инсталации.

Добивът за осигуряване на суровина за производство от скален материал е подсигурен чрез експлоатацията на кариера в с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив. Там се намира и трошачно-сортировъчната инсталация за обработка на материалите.

Технологичният комплекс “Кариера – трошачно-сортировъчна инсталация” произвежда всички видове каменни фракции за асфалтобетонови смеси, бетонови смеси, трошен камък за пътни основи, насипи и пътни съоръжения с високо ефективни показатели, отговарящи на Европейските стандарти.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ

Компанията притежава три асфалтови бази, намиращи се на териториите на Асеновград, Михилци и Шишманци (обл. Пловдив), на които са разположени 3 стационарни асфалтосмесители тип „Teltomat” и подвижен асфалтосмесител „Marini”, с общ капацитет от 390 т/ч;

 АСФАЛТОВА БАЗА ШИШМАНЦИ

 

   Компанията има асфалтосмесител „Марини” с производителност 150т/ч и произвежда асфалтовисмеси преназначени за горен, основен и долен пласт на покритието.

Произвеждат се:

АС 31,5 осн.Ао  50/70

АС 22,4 бин. 50/70

АС 22,4 бин. ПмБ 25/55-55

AC 11,2 изн. А 50/70 за леко движение

AC 11,2 изн.А ПмБ 45/80-65 за леко движение

SMA 12,5 ПмБ 45/80-65

 

 

 

 

 

АСФАЛТОВА БАЗА АСЕНОВГРАД

 

Асфалтова база „Асеновград“ се намира в индустриалната зона на Асеновград и разполага с два асфалтови смесителя: Teltomat 5 с капацитет 100 t/h и Marini с капацитет 175 t/h. Асфалтовите смеси са предназначени за горен, долен, износващ и основен пласт на покритието, за площи с всеки тип движение – леко, средно, тежко и много тежко. Базата е снабдена с пет студени бункера за различни видове фракции и Трошачно-сортировъчна инсталация с производителност 40т/ч чрез 3 бр. ротарни трошачки. Произвеждат се:

АС 31,5 осн.Ао  50/70

АС 22,4 бин. 50/70

АС 22,4 бин. ПмБ 25/55-55

AC 11,2 изн. А 50/70 за леко движение

AC 11,2 изн. А 50/70 за тежко движение

AC 11,2 изн.А ПмБ 45/80-65 за леко движение

AC 11,2 изн.А ПмБ 45/80-65 за тежко движение

SMA 12,5 ПмБ 45/80-65

БИТУМНА ЕМУЛСИЯ

МИНЕРАЛНО БРАШНО

 

 

 

 АСФАЛТОВА БАЗА МИХИЛЦИ

 

DCIM100MEDIADJI_0039.JPGАсфалтовата база „Михилци” е разположена в с. Михилци, общ. Хисар, Пловдивска област. На територията на асфалтовата база е разположена стационарен асфалтов смесител Teltomat 5 с капацитет от 100 т/ч.

 

 

 

 

АСФАЛТОВА БАЗА И МОБИЛНА ТСИ

РУДОЗЕМ, ОБЩИНА СМОЛЯН

20151013_123536На територията на базата работи:

• Асфалтов смесител Benninghoven с капацитет 90 т/ч.

ТСИ произвежда каменни фракции за асфалтобетонови смеси – 0/4, 4/16 и 16/24, бетонови смеси, трошен камък за пътни основи – 0/63, насипи и пътни съоръжения с високо ефективни показатели, отговарящи на европейските стандарти.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА БИТУМНА ЕМУЛСИЯ

ПътищPHO_8154а Пловдив притежава инсталация за производство на битумна емулсия Gieb с капацитет от 3 т/ч.

Битумното стопанство разполага с 4 бр. складови цистерни и 2 бр. работни цистерни.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА МИНЕРАЛНО КАМЕННО БРАШНО

kamenno-brashno

„Пътища Пловдив“ произвежда минерално каменно брашно от препарирана фракция.

Компанията разполага с топкова мелница за производство на каменното брашно с производителност 4т./ч.

СЕЗОННО (ЛЯТНО И ЗИМНО) ПОДДЪРЖАНЕ

Компаниrasco 3_webята изпълнява успешно проекти по сезонно поддържане на съществуваща пътна инфраструктура в населени места и по републиканската пътна режа. „Пътища Пловдив“ поддържа над 955 км републиканска пътна мрежа. Пътища Пловдив АД изпълнява проект на територията на републиканските пътища I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ – Пловдив, част от цялостен проект за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Южен Централен район, стопанисвани от АПИ Компанията разполага с 19 пясъкоразпръсквачи, оборудвани и с гребло, 4 товарни автомобила – самосвал MAN оборудвани с напълно автоматизирани песъкари за сняг, 3 колесни трактора, оборудвани със зимни гребла.

УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Bbg_cat_snimka_640x480_C_201504183„Пътища Пловдив“ притежава пълна гама пътностроителна техника и автотранспорт, вкл.: 5 бр. асфалтополагачи, 30 бандажни и пневматични валяци, над 25 багера, 3 булдозера, 5 бр. автогрейдери, 5 бр. автогудронатора, 8 товарачни машини, 5 бр. пътни фрези, мобилна сонда Тамрок, над 120 тежкотоварни самосвали и др. специализиранa техника  и автомобили ;

Дружеството разполага и с всички видове малогабаритна техника за ремонт и поддържане;

По-голямата част от машините и съоръженията са фабрично нови, оборудвани с GPS системи за контрол и наблюдение, произведени са от водещите производители в света. Фирмата разполага с дипечерски пункт, работилница, вътрешноведомствени бензиностанции и  професионални технически консултанти.