Пловдив 4003
бул. „Дунав“ № 76

тел: 359 32 964166

факс: 359 32 964 160

mail: office@patishta.com

София, бул. Шипченски проход 18
Галакси офис център, ет. 5, офис 502.

тел: 359 32 964166

факс: 359 32 964 160

mail: office@patishta.com