БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“, ПЛОВДИВ

Текущ ремонт на бул. “Христо Ботев“ (южно платно) – от подхода на Бетонов мост от бул.“Македония“ до бул.“Никола Вапцаров“ гр. Пловдив“. Общата стойност на договора е 832 734.99 лв. без ДДС. Завършен е октомври 2014 г.