ВИНАРОВО

 

Проектът включва реконструкция и рехабилитация на път SZR-1226 – с. Винарово, Община Чирпан – цялостен ремонт на отсечка с обща дължина 3 900 м. В хода на изпълнение е стабилизирана пътната настилка, положен е нов асфалт, изграден е мост, пътни банкети и отводнителна система.

Общата стойност на обекта е 919 127 лв. без ДДС. Финансирането е от държавния бюджет по публичната инвестиционна програма Растеж и устойчивост на регионите.

Проектът беше приключен Септември 2014 г.