ЗЛАТОГРАД

Проектът включва две обособени позиции:

1. Строително-ремонтни дейности по полагане на асфалтови настилки на ул.”Пейо Яворов” в с. Старцево, община Златоград.

2. Строително-ремонтни дейности по полагане на асфалтови настилки на ул.”Люляк” в с. Старцево, община Златоград.

Общата стойност на проекта е над 100 000 лв. Работата по обектите е приключена Ноември 2014 г.