Основен ремонт на ул.“Беломорска“ и ул.“Родопска“, кв.“Беломорски“, Пловдив

Проектът включва за изпълнение следните дейности:

1) Основен ремонт на ул.“Беломорска“ в участъка от ул.“Димитър Талев“ до автобусно обръщало на спирка № 1014 от МГОТ Пловдив“ –разрушаване на старата и изграждане на нова пътна конструкция, бордюри, тротоари, поставяне на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, подмяна на водопровод, изграждане на канализация и канализационни връзки за нови улични оттоци и подмяна на съществуващи, изграждане на инфилтрационна система, изграждане на нова тръбна канална мрежа за подземните ел. комуникации.

 

2) Основен ремонт на ул.“Родопска“ – изграждане на пътна конструкция, бордюри, изграждане на канализация и канализационни връзки за улични оттоци.

 

Период на изпълнение – август-октомври 2015 г.

 

Стойност на поръчката – 998 618,25 лв. с ДДС