Обща стойност на проекта: 6 000 000 лв.

 Проектът се финансира от Международен фонд “Козлодуй” (МФК), администриран от Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).