logo-smolyan-2logo-smolyan-1

logo-smolyan 3

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013
Инвестираме във Вашето Бъдеще

Рехабилитация на пътни участъци: Смолян – Михалково – Кричим , Пампорово – Смолян(Стойките) и Рудозем- Смолян.

 

Проектът е разделен на три подобекта:

 

Участък 1: Път III-866 Смолян – Михалково- Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490

Участък 2: Път IІІ-8641 Пампорово – /Смолян-Стойките/  от  км 0+000 до км 11+350.73

Участък 3: Път IІІ-8681 Рудозем- Смилян от км 0+000 до км 8+431

 

Възложител на проекта: Агенция „Пътна Инфраструктура”

Строителен надзор: „Трансконсулт – БГ” ООД.

Период на изпълнение на проекта: Юли-Октомври 2015 г.

 

 

Основни строителни дейности, включени в изпълнение на проектните дейности:

 

Земни и асфалтови работи

Ремонт на настилката и пътното тяло

Ремонт на големи съоръжения

Укрепване на пътен насип с обемно-решетъчни тела

Изграждане на подпорни и армонасипна стени

 

„Пътища Пловдив“ изпълнява проекта като част от консорциум ДЗЗД „АПП ЛОТ 27“.

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и от държавния бюджет на Република България.