Изграждане на подземна и надземна инфраструктура на складове за производствена, складова, търговска и обществено – обслужваща дейност в с. Марково, община Родопи, област Пловдив

Проектът включва изграждане на подземна и надземна  инфраструктура, която да обслужва Индустриален парк Марково. Транспортният достъп до имотите ще се осъществява от обслужващи пътища, които ще се развият върху съществуващи полски пътища.

Проектът предвижда изграждане на пътна, канализационна и електротехническа инфраструктура, както и забавителен шлюз, и водосток в подхода към имотите.