Ремонт на улици и пътища на територията на Община Златоград

Проектът включва регулярни дейности по рехабилитация на пътната настилка, вкл. бордюри, тръби и шахти за отводнителната система, тротоари, полагане на асфалт.

Период на изпълнение: 2016-2017 г.

Стойност: 3 000 000 лева