Ремонт на общинска и градска пътна мрежа на територията на Чирпан и общината

Проектите включва дейности по рехабилитация на пътната настилка.

Период на изпълнение: 2016-2020 г.