ПЪРВОМАЙ

 

Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Първомай. Стойността на проекта е около 250 000 лв. и включва обща дължина на реконструираните улици от 2 218.43 м. (14 076.50 м2). Дейностите по проекта включват фрезоване на улични настилки, повдигане на шахти и асфалтиране. Работата е приключена Октомври 2014.