Ремонт на надлез при км 19+190 на път III-565 „Пловдив – Маноле – Белозем – Чирпан”

 

Участъкът преминава над АМ „Тракия“. Проектът включва пълна подмяна на пътната настилка, ремонт на тротоарите, монтаж на конзолни панелки и дилатационни фуги, както и подобряване на отводняването, нов парапет и нова стоманена предпазна ограда.