РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА, ОБЩИНА МАРИЦА

Ремонт на общински пътища на територията на община Марица, област Пловдив.

Общинските пътища, включени в проекта са:

 • обект №1: Път PDV1150 /II-56, Калековец – Крислово ;
 • обект №2: Път PDV1152 / Динк-Крислово-Желязно-Войводиново ;
 • обект №3: Път PDV1153 /I-8, Костиево-Радиново-жп гара Бенковски-Бенковски- /III- 805/ ;
 • обект №4: Път PDV1156 / PDV2155,с. Царацово – ІІІ-805;
 • обект №5: Път PDV1159 /III-565,Рогош – Трилистник- АМ ”Тракия”;
 • обект №6: Път PDV1160 /III-565-Манолско Конаре-Ясно поле;
 • обект №7: Път PDV1191 /I-8/ Пловдив – граница общ.(Пловдив-Марица) – Войводиново – /II-56/;
 • обект №8: Път PDV2155 /PDV1154, ж.п. Прелез Царацово- с. Царaцово;

Ремонтните дейности включват:

 • Ремонт на компрометирана асфалтова настилка до 4 и 6 см;
 • Доставка и полагане на асфалтобетон с дебелина от 4 см до 6 см;
 • Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за долен пласт на покритието (биндер), с дебелина 4-6 см
 • Ремонт на компрометирана паважна настилка;
 • Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка – с дебелина до 6 см;
 • Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см;
 • Рязане на асфалт с фугорез;
 • Заклинен трошен камък /0-63мм/ – за основа или стабилизиране на банкет.