Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на Чирпан и улична мрежа в града и населените места в състава на Община Чирпан

 Предвижда се рехабилитация на общинската и републиканска пътна мрежа в регулацията на град Чирпан – над 10 000 м2, над 5 000 м2 кръпки по уличната мрежа в града, както и цялостно преасфалтиране на 9 улици.