ШИШМАНЦИ

ПЪТ „III-565 ПЛОВДИВ-МАНОЛЕ- БЕЛОЗЕМ-ЧИРПАН“ УЧАСТЪК: ОТ КМ 16+927.26 ДО КМ 19+560.33

 

Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и

носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване безопасност на движението,

подобряване комфорта на пътуване и осигуряване на добро отводняване на пътната настилка.

Републиканският път Ш-565 – Пловдив-Маноле- Белозем-Чирпан осъществява пряка връзка на общините

Пловдив, Раковски и Брезово с АМ „Тракия“ и през Чирпан за Стара Загора.

Дължина на ремонтирания участък –  2,633 км.

 

Извършени дейности:

  • Ремонт на целия пътен участък по метода студено рециклиране
  • Изграждане на банкети
  • Технологично фрезоване
  • Полагане на асфалтобетон с полимермодифициран битум
  • Подобряване на отводняването на участъка – направа на нови бетонови отводнителни окопи, почистване на водостоци, полагане на бетонови бордюри, изграждане на нови водостоци.

 

ПЪТНИ КРЪСТОВИЩА И ПРЕСИЧАНИЯ

Изградени са 3 пътни кръстовища, 2 пътни връзки и 2 отклонения