Рехабилитация на пътна отсечка Асеновград-Поповица

Дължината на отсечката е 17 870 м.

Дейностите по проекта включват:

  • Студена рециклация на старата настилка
  • Полагане на биндер и износващ пласт асфалт
  • Изграждане на италиански улеи – 53 м.
  • Изграждане на водосток
  • Поставяне на бордюри – 1 000 м.