Участък с обща дължина 15.220 км, област Стара Загора,  завършен на 07.10.2019 г. Обектът представлява рехабилитация на път по Оперативна програма “ Региони в растеж“. Завършен е на 07.10.2019 г.