Строително-монтажни работи за подобряване на градската среда в Пловдив

 

Проектът е по Оперативна програма “ Региони в растеж“. Работено е по следните позици:

 

Рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „6-ти септември” в участъка от бул. „Цар Борис III Обединител” до бул. „Източен”, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, озеленяване и благоустрояване на прилежащите му зелени площи. Проекта е  завършен на 20.03.2019 г.;

Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ I – комплексно жилищно строителство и УПИ III – комплексно жилищно строителство, търговия, услуги, клубове и зеленина  в гр. Пловдив. Проектът е завършен на 28.03.2019 г.;

Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици в гр. Пловдив: ул. „Асен Златаров”, ул. „Хеброс”, ул. „Панайот Пипков”, ул. „Калофер”, ул. „Хъшовска”, ул. „Артилерийска”, ул. „Никола Сапунов”, ул. „Весела”, ул. „Тополница”, ул. „Ламартин”, ул. „Лютиче”, завършен на 17.04.2019 г.

– Ремонт на път за рулиране, с местонахождение Граф Игнатиево, България“ с обща площ 38 438,00 м², завършен на 30.09.2019 г.