Активностите по проекта включват – рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „6-ти септември“ в участъка от бул. „Цар Борис III Обединител“ до бул. „Източен“, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, озеленяване и благоустрояване на прилежащите му зелени площи. Това включва Първа градска част – север и улиците: ул. „Асен Златаров“, ул. “Хеброс“, ул. „Панайот Пипков“, ул. „Калофер“, ул. „Хъшовска“, ул. „Артилерийска“, ул. „Никола Сапунов“, ул. „Весела“, ул. „Тополница“, ул. “Ламартин“, ул. „Лютиче“. В работата е включено и благоустрояване, озеленяване, рехабилитация и социализация на междублоковите пространства, както и изграждане на детски и спортни площадки.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, чрез Европейския фонд за регионално развитие и е част от проекта „Подобряване на градската среда в община Пловдив“.