ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „СКОБЕЛЕВА МАЙКА”

Път II-86: Пътен възел „Скобелева майка”

Път II „Пътен възел „Скобелева майка” – Път II-86 (югоизточен обход на гр. Пловдив)” от км 96+900 до км 104+033. I-ви етап от км 96+900 до км 98+200 – направление Пловдив-Хасково, област Пловдив е с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура” на обща стойност 7 119 030 лева без ДДС. Обектът е завършен на 20.10.2011 г.