Допълнително проектиране и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 2 от км 161+367 до км 174+800“ – финансиран  от Агенция „Пътна инфраструктура“ .