ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „СКОБЕЛЕВА МАЙКА”

Път II-56: „Пътен възел „Скобелева майка”

Допълнително строителство на обект: Път II-56 „Пътен възел „Скобелева майка”–Път II-86 (югоизточен обход на гр. Пловдив)” от км 96+900 до км 104+033, направление Пловдив – Хасково“ с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура” на обща стойност 3 118 494.19 лева без ДДС. Обектът е завършен на 09.08.2012 г.;