ПАЗАРДЖИК

АМ Тракия -Пазарджик

Превантивен ремонт на пътен участък от Път II-37 АМ „Тракия”-Пазарджик” с възложител АПИ – Областно пътно управление Пазарджик. В хода на изпълнение на проекта състоянието на пътната настилка беше приведено в съответствие с изискванията за комфортност и безопасност, беше подобрена и организацията на движение. В дейностите по изпълнение бяха включени фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка, полагане на асфалтобетон за профилиране и изравняване на настилката, полагане на плътен асфалтобетон за преминаване на тежкотоварни коли, както и нова хоризонтална маркировка. Ремонтираната отсечка е с дължина 6 км и обхваща участък от АМ Тракия до северния вход на Пазарджик. Стойността на проекта е над 2 млн. лв. и е изпълнен в периода Октомври-Декември 2014 г.