ВТОРИ ЕТАП ОТ ”ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V”, ЛОТ №9

Рехабилитация и реконструкция на Път II-64 Баня–АМ „Тракия” от км 35+947 до км 49+338”, Подучастък от км 35+947 до км 49+369 включително Пешеходен подлез в гр. Баня при км 10+790 на обща стойност  7 609 651 лева без ДДС. Общата дължина на участъка е 13,391 километра  и е завършен на 31.08.2010 г.;