„ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V”, ЛОТ №9

Проект „Транзитни пътища V”, ЛОТ №9

Рехабилитация и реконструкция на Път II-64 Баня – АМ „Тракия“ от км.9+611 до км.49+338.69 с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура”; Първи етап: Подучастък от км 9+611 до км 35+947 включително мост над р. Стряма при км 11+380 на обща стойност 15 197 014 лева без ДДС. Участъкът е завършен на 30.11.2009 г.