„МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ“ АД

 

Реконструкция на пътна настилка, включително изграждане на изцяло нов водопровод ф 80 на територията на  панаирното градче – „Международен панаир Пловдив“ АД Пловдив на обща стойност 4 854 692 лева без ДДС. Обектът е завършен на 26.09.2008 г.;