ЧЕКЕРИЦА

Обходен път през „Чекерица”

Обходен път през „Чекерица” на аварирал мост над р. Стряма на Път II-56 „Павел баня-Брезово-Пловдив” на км 84.650 с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура” на обща стойност 2 513 398 лева без ДДС. Обектът е завършен на 02.06.2008 г.