TРОТОАРИ В ГР. БРЕЗОВО, С. ДРАНГОВО, С. СТРЕЛЦИ И С. ОТЕЦ КИРИЛОВО

Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр. Брезово, с. Дрангово, с. Стрелци и с. Отец Кирилово.

 

Работата по проекта е стартирала на 14.04.2015г.

В проекта са включени за изпълнение следните дейности:

  • Изкопи, доставка и монтаж на бетонови бордюри 15/25/50 и 8/16/50 с обща дължина над 350 м.
  • Поставяне на тротоарна настилка от бетонови тротоарни плочки 30/30/5 с общ обем 3013м2. върху пясъчна подложка и вароциментов разтвор.