ЧИРПАН

„Ремонт на Общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулация на  Чирпан и населените места в състава на Община Чирпан.

По общинска пътна мрежа се предвижда изкърпване на 114 м2 единични дупки ръчно, 5780 м2 машинно с дебелина от 4 до 6 см и 5360 м2 с дебелина 5 см. Обща  стойност – 276 292,49 лв с ДДС.

Включени обекти в проекта:

  • път SZR -2221 р-н Яздач –  с. Яздач от км 0 до 2+400
  • път SZR -2224 Воловарово-Гита–Държава от км 0 до 3+000
  • път SZR -1222 Малко Тръново-с. Свобода от км 0  до 11+100
  • път SZR -3233 Изворово- с. Стоян Заимово- с. Могилово от км 0 до км 11+700
  • път SZR -1223 – Воловарово- с. Гита–с. Осларка- Димитриево от км 0 до 18+000
  • път SZR -1226  с. Винарово- с. Могилово от км 4+500 до 12+200
  • път SZR -1227 р-н с. Рупките – с. Рупките – с. Спасово от км 0 до км 7+500

 

Ремонтът на уличната мрежа в Чирпан се състои в  ръчно  изкърпване  на 700 м2 с дебелина от 4 до 6 см, машинно изкърпване на 6700 м2 с дебелина 4 см и 3998 м2 с дебелина 5 см.

Обща стойност- 273 336,96 лв с ДДС.