РЕМОНТ НА БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ”, УЧАСТЪК „СКОБЕЛЕВА МАЙКА”

Ремонт на бул. „Цариградско шосе в участъка от надлез „Скобелева майка”(включително) до кръстовище с бул „Освобождение” по три подобекта

I подобект: Основен ремонт на надлез „Скобелева майка и подпорните стени към него

Съоръжението е с 2 платна по 7,5 м, външен тротоар 1,5 м  и вътрешна разделителна ивица 1.5 м.

Дължина 137 м,  дължина на подпорните стени  133 м и 231 м.

По съоръжението се премахва компрометирана настилка, парапети и еластична ограда, полага се нов усилващ пласт армиран бетон (240 м3), изграждат се нови тротоари (530 м3), при устоите се изгражда нова  напречна греда и се монтират антисеизмични буфери.

Монтират се нови парапети и еластична ограда с обща дължина 4000 м. Изцяло се подменя уличното осветление.

Стойността на ремонта е   2 351 903,85 лв с ДДС

 

 

II подобект: Текущ ремонт на бул.”Цариградско шосе” в участъка от надлез „Скобелева майка” до кръстовище с бул. „Освобождение”.

Участък с дължина 1260 м, с  две платна със среден  габарит 10,5 м  и обща площ 32 350 м2.

Ремонтните работи включват фрезоване,  изкърпване с битумизирана баластра, полагане на армиращи мрежи и цялостно преасфалтиране на платната  с два пласта  асфалтобетон- плътен асфалтобетон 4 см и неплътен асфалтобетон 4 см. Възстановяване на  хоризонтална маркировка.

Обща стойност на ремонта е  1 424 446,95 лв с ДДС

 

 

III подобект: Изграждане на лента за ляво завиване от бул.”Цариградско шосе” към   бул. „Освобождение”.

Ремонтът включва разваляне на бордюри, изкопни работи, изграждане на пълна конструкция на пътя, полагане на неплътен асфалтобетон 4 см и плътен асфалтобетон 4 см – общата квадратура е 955 м2. Предвижда се изместване на ел.стълбове и добавяне на светофарна уредба.

Обща стойност – 124 041,26 лв с ДДС.