Проектът за обновяването на над 50 км от третокласния път IIІ-663 Чирпан – Симеоновград, алтернативен маршрут на магистрала „Марица“ и на пътя Поповица – Хасково, е разделен на три участъка. Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

В лот 19 е отсечката от кръстовището на обходния път на Чирпан до село Целина. Предвидено е полагане на нова асфалтова настилка и възстановяване на отводняването на пътя, изграждане на нова колекторна система за дъждовни води в с. Целина и др. Ще бъдат монтирани нови ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка. Основно ще се ремонтира и мостът над Стара река при 13-ти км на третокласния път.

Изпълнител на лот 19 е „Пътища Пловдив“ АД. Договорът за строителство е за 11 922 748,34 лв. с ДДС. Строителният надзор ще е на „План Региони“ ДЗЗД, в което са: „План Инвест Пловдив“ ЕООД, „Инфра Инвест“ ООД, „НТСС-Консултинженеринг“ ЕООД и „Сърчкорпорейшън“ СРЛ. Договорът им е за 177 600 лв. с ДДС. Авторският надзор ще бъде осъществен от „Пътпроект” ЕООД. Техният договор е за 4028 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на строителните работи е 15 месеца.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0019 Лот 19 Път IІІ-663 Чирпан – Симеоновград от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15,220 км, област Стара Загора, е 13 078 231,20 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 11 116 496,52 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 1 961 734,68 лв. с ДДС.

 

Лот 21 е с дължина 20,2 км и е на територията на област Хасково. Започва при 34-ти км на третокласния път и завършва в Симеоновград при54-ти км. С изпълнението на проекта ще се подобрят технико-експлоатационните характеристики на участъка. Проектът предвижда изграждане на нова асфалтова настилка и подобряване на отводняването на пътя. Ще бъдат монтирани нови ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка. Основно ще се ремонтират няколко големи съоръжения – мост над река Меричлери при 35-ти км, мост над река Мартинка при 42-ри км, както и съоръжения при 43-ти и 54-ти км. Срокът за завършване на строителните работи е 15 месеца.

Изпълнител на лот 21 е ДЗЗД „АПП Пътища“, в което участват: „Пътища Пловдив“АД и „Агромах“ ЕООД. Стойността на договора за строителство е 12 987 206.51 лв. с ДДС. Строителният надзор е възложен на „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. Договорът им е за 222 285,60 лв. с ДДС. Авторският надзор ще бъде осъществен от „Пътпроект” ЕООД. Техният договор е за 5 356,80 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0021 Лот 21 Път IIІ-663 Чирпан – Симеоновград участък от км 34+600 до км 54+835.61, с обща дължина 20.236 км, област Хасково, е 14 483 109,60 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 12 310 643,16 лв. с ДДС, а националното съфинансиране е 2 172 466,44 лв. с ДДС.