Пътища Пловдив АД е българска компания, създадена през 1993 г. Дружеството е специализирано в изграждането на инфраструктурни обекти.

В периода 2014-2015 г. компанията е изпълнила и работи по над 50 км. магистрален път, 50 000 м реконструкция и рехабилитация на пътища и над 130 000 м2 рехабилитация и ремонт на улична и общинска пътна мрежа.

ИСТОРИЯ

Компанията е основана като еднолично дружество с държавна собственост с Разпореждане № 25/1993 г. на Министерския съвет на РБ, чрез отделяне на дейност и имущество от Областно пътно управление – Пловдив към бившето Главно управление на пътищата (сега Агенция „Пътна Инфраструктура”).

През 1995 г. дружеството е преобразувано в еднолично акционерно дружество с държавна собственост и е включено в Програмата за масова приватизация. От 1997 г. 100%  от акциите на компанията са частна собственост.

От основаването си през 1993 г. „Пътища Пловдив” АД изпълнява обекти предимно на Агенция „Пътна инфраструктура”, както и на общини в региона и страната.

Компанията има опит в работата по проектите “Транзитни пътища I”, ”Транзитни пътища II” и “Транзитни пътища III”, финансирани от Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България.

 

Компанията е член на Международната пътна федерация /IRF/.

 

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА КОМАПАНИЯТА

  • Проектиране, изграждане, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения и улици.
  • Проектиране, изграждане, ремонт и поддържане на водопроводни и канализационни системи, хидротехнически съоръжения, изпълнение на земни работи и други СМР.
  • Добив, производство и търговия с пътно строителни материали – инертни материали – фракции, топли и студени асфалтови смеси, битумна емулсия, активирано каменно брашно.
  • Услуги със специализирани пътно строителни и транспортни машини.

 

ЕКИП

Компанията разполага с екип от над 400 човека, сред които над 50 висококвалифицирани специалисти и инженери в областта на строителството, ремонтите и поддръжката на инфраструктурни обекти.

 

КАЧЕСТВО

Дружеството е сертифицирано, съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.