• 1846

  SEASONAL (SUMMER AND WINTER) SERVICE

 • 1922

  CONSTRUCTION, REPAIR AND MAINTENANCE OF ROADS AND ROAD EQUIPMENT

 • 1788

  PRODUCTION AND SALE OF AGGREGATES

 • 1790

  PRODUCTION AND SALE OF MINERAL STONE FLOUR

 • 1791

  PRODUCTION AND SALE OF ASPHALT MIXES

 • 1793

  SERVICES WITH CONSTRUCTION EQUIPMENT AND TRANSPORT VEHICLES

ПЪТИЩА ПЛОВДИВ

Пътища Пловдив АД е българска компания с над 50 годишна история.

Дружеството е специализирано в изграждането на инфраструктурни обекти.

В периода 2014-2015 г. компанията е изпълнила проекти за строителство и рехабилитация на над 70 км магистрален път, 100 км пътища от републиканската пътна мрежа и над 200 км рехабилитация и ремонт на улична и общинска пътна мрежа.