• 1922

  СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

 • 1846

  СЕЗОННО (ЛЯТНО И ЗИМНО) ПОДДЪРЖАНЕ

 • 1791

  ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ

 • 1788

  ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И БИТУМНА ЕМУЛСИЯ

 • 1790

  ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА МИНЕРАЛНО КАМЕННО БРАШНО

 • 1793

  УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА

Европейски Пътища АД е българска компания с над 50 годишна история.

Дружеството е специализирано в изграждането на инфраструктурни обекти.

В периода 2014-2015 г. компанията е изпълнила проекти за строителство и рехабилитация на над 70 км магистрален път, 100 км пътища от републиканската пътна мрежа и над 200 км рехабилитация и ремонт на улична и общинска пътна мрежа.