• 1922

    СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

  • 1846

    СЕЗОННО (ЛЯТНО И ЗИМНО) ПОДДЪРЖАНЕ

  • 1791

    ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ

  • 1788

    ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И БИТУМНА ЕМУЛСИЯ

  • 1790

    ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА МИНЕРАЛНО КАМЕННО БРАШНО

  • 1793

    УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА

Европейски Пътища АД е българска компания с над 50 годишна история.

Дружеството е специализирано в изграждането на инфраструктурни обекти.

В периода 2014-2015 г. компанията е изпълнила проекти за строителство и рехабилитация на над 70 км магистрален път, 100 км пътища от републиканската пътна мрежа и над 200 км рехабилитация и ремонт на улична и общинска пътна мрежа.