ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

 

Европейски Пътища добива и произвежда всички основни видове скални фракции за строителство:

  • Фракции за асфалтобетон
  • Фракции за бетон
  • Фракции за пътни основи
  • Фракции за химическата промишленост
  • Фракции за насипи
  • Фракции за хидротехническото строителство – диги, насипи и др.

ВИДОВЕ ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

Скална маса

Скална фракция  0/4

Скална фракция  0/8

Скална фракция  0/32

Скална фракция 0/40

Скална фракция  0/63

Скална фракция  4/8

Скална фракция  4/11.2

Скална фракция 8/11.2

Скална фракция 11.2/22.4

Скална фракция 50/100

ТОПЛИ И СТУДЕНИ АСФАЛТОВИ СМЕСИ

 

АС 31,5 осн.Ао  50/70

Асфалтова смес, предназначена за основни пластове на пътища и други, натоварени  от движение площи за тежко и много тежко движение.

АС 22,4 бин. 50/70

Асфалтова смес, предназначена за долен пласт на покритието на пътища и други, натоварени от трафик площи за тежко и много тежко движение.

 АС 22,4 бин. ПмБ 25/55-55

Асфалтова смес с полимермодифициран битум, предназначена за долен пласт на покритието на пътища и други, натоварени от трафик площи за тежко и много тежко движение.

 AC 11,2 изн. А 50/70

Плътен асфалтобетон тип ,,А”, предназначен за износващи пластове на пътища и други, натоварени от трафик площи за средно, леко и много леко движение.

AC 11,2 изн. А 50/70

Плътен асфалтобетон тип ,,А”, предназначен за износващи пластове на пътища и други, натоварени от трафик площи за тежко и много движение.

AC 11,2 изн.А ПмБ 45/80-65

Плътен асфалтобетон тип ,,А”с полимермодифициран битум, предназначен за износващи пластове на пътища и други, натоварени от трафик площи за средно, леко и много леко движение.

AC 11,2 изн.А ПмБ 45/80-65

Плътен асфалтобетон тип ,,А”с полимермодифициран битум, предназначен за износващи пластове на пътища и други, натоварени от трафик площи за тежко и много движение.

SMA 12,5 ПмБ 45/80-65

Сплит мастик асфалт, предназначен за износващи пластове на пътища и други, натоварени от трафик площи за тежко и много движение.

МИНЕРАЛНО КАМЕННО БРАШНО

 

Добавъчен материал, фин пълнител за производство на асфалтови смеси.

Произведено от препарирана фракция.

БИТУМНА ЕМУЛСИЯ

Битумна емулсия тип C60B10-RV – предназначена за разлив за връзка на асфалтови пластове.

Битумна емулсия тип C60B2-LR – предназначена за производство на студени асфалтови смеси за локални ремонти.