ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 3900:2012

 

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ -ЛАБОРАТОРИЯ – АСФАЛТОВА БАЗА АСЕНОВГРАД

СЕРТИФИКАТ ЗА ЧЛЕНСТВО В ГБИТК

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“

УДОСТОВЕРЕНИЕ ПЪРВА ГРУПА

УДОСТОВЕРЕНИЕ ВТОРА ГРУПА

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕТВЪРТА ГРУПА

УДОСТОВЕРЕНИЕ ПЕТА ГРУПА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЗБP И ОКОЛНА СРЕДА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА (БДП)